Kontakt

Jan Friesner

e-mail: friesner@foto-friesner.cz
tel.: +420 725 683 299

Adresa atelieru

Boční 733
783 72 Velký Týnec
[zobrazit na mapě]

Fakturační údaje

Jan Friesner
Boční 733
783 72 Velký Týnec
IČ: 74984861
Nejsem plátce DPH.
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Informace pro spotřebitele:

Dodavatel nezpracovává žádné osobní údaje pro marketingové účely, ani je nepředává třetím stranám. Zadané údaje (jméno, e-mail, telefon, adresa, facebook) jsou využívány výhradně pro účely splnění smlouvy (dodání služby, zboží) a pro dodržení zákonných povinností (vedení účetnictví), a to po nezbytně nutnou, zákonem stanovenou, dobu.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě, kdy by se nepodařilo dořešit vady, příp. jiné spory k oboustranné spokojenosti, existuje možnost řešení sporu smírně ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Klient, jestliže je v postavení spotřebitele, má v případě sporu s Dodavatelem možnost, dle výše uvedeného zákona, využít cestu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, jehož cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě zúčastněných stran. Řízení samotné je vedeno před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2. e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide